BRATR JANÁČEK

Na podzim letošního roku se v moravské metropoli již tradičně uskuteční mezinárodní hudební festival Janáček Brno, tentokrát s podtitulem Genius Loci. Letošní ročník bude výjimečný tím, že se na doprovodném programu bude podílet i Sokol Brno I, který nechá rozeznít Janáčkovu hudbu v ulicích, kavárnách a kostelech města.

 

Významnou informací pro spojení postavy Leoše Janáčka se sokolskou organizací je fakt, že skladatel byl jejím dlouholetým a aktivním členem. Sokol Janáčka inspiroval k vytvoření ně- kolika skladeb, z nichž nejvýznamnější je bezesporu Sinfonietta. Spolu s dalšími Janáčkovými komorními skladbami, smyčcovými kvartety a symfonickou básní bude Brňanům představena skrze reproduktory umístěné na vybraných místech po celém městě. Místa jsou vybrána tak, aby pokryla celé centrum a nejbližší okolí, a zpřístupnila tak Janáčkův hudební odkaz co největšímu počtu posluchačů. K celé akci bude zajištěna mapka s vyznačenými poslechovými místy a krátkou anotací o hudební reprodukci. Každý den festivalu (16. - 25. listopadu), přes-ně v pět hodin odpoledne, se Brno rozezvučí Janáčkovými orchestrálními skladbami, a vzdá tak čest skladateli, který zde vytvořil podstatnou část uměleckého díla a zanechal zde hmatatelné stopy svého tvůrčího úsilí.

 

Termín uskutečnění
16. – 25. 11. 2012

 

Místo uskutečnění

Kavárny:

 • Trojka
 • Art
 • Steiner
 • Podnebí
 • Tungsram

 

Restaurace:

 • Hansen
 • Le Marché

 

Open air:

 • Knihkupectví Ženíšek
 • Divadlu Husa na provázku
 • Mahenovo divadlo
 • Opletalova
 • Průchodní
 
© Copyright Sokol Brno I, Autor textů: Michal Doležel, Design: Tomáš Vostrejž, Code: Krejčí Jiří