To je i můj, dá-li se to tak říct, ideál. Že totiž společenství lidí bez rozdílu pohlaví, vyznání nebo
přesvědčení - ať už politického nebo náboženského, spolupracuje na kultivaci těla i ducha. Co víc si lze přát? Hodně štěstí a hodně sokolů do budoucna, nejméně na dalších 150 let!
Díky, zdraví

ARNOŠT GOLDFLAM
herec a režisér