V letošním roce slavím své 90. narozeniny a život tak mám za sebou. S klidem však mohu říct, že je co slavit, neboť můj život byl docela úspěšný a zajímavý. Živelná láska k pohybu mě nasměrovala ke sportu a v jeho kolejích jsem vydržela od dětství až do současnosti. Těší mě, že jsem se udržela v docela dobré kondici a s duší plnou pěkných zážitků. Že je to i zásluhou sportu, o tom vůbec nepochybuji.
Sokol má v mém sportovním životě své pevné místo. Zvláštní úlohu sehrál v době mého dětství a mládí, kdy se formuje dětská dušička a kdy se v mladém člověku buduje životní filozofie, kdy se upevňují zásady správné morálky, správná forma vlastenectví, oddanost k pohybové kultuře a pevná rovnováha mezi duševní a fyzickou zátěží. To všechno mně Sokol dal během mého mládí a tím vybudoval správné základy pro mé pozdější sportovní úspěchy i životní postoje.

DANA ZÁTOPKOVÁ
olympijská vítězka z let 1952 a 1960