Mám-li se zamyslet nad významem společenského hnutí, které vzniklo z vůle vynikajících osobností již před stopadesáti lety a bylo nazváno Sokol, napadá mě, jak vlastně úžasný kulturní počin se tehdy odehrál! Tato organizace od svého založení v sobě spojuje nejen obrovskou členskou základnu, ale i osobnosti a nadšené a neúnavné organizátory, kteří ve jménu stále platných antických ideálů přispívají ke kultivaci jedinců a tím i celého národa. Je to činnost naprosto nezbytná a nezastupitelná i v v dnešní době, zvláště v případě podchycení volného času mládeže a jejího zapojení do pohybových aktivit v současné počítačové éře. V průsečíku dobrovolných sportovních aktivit, sebevzdělávání, působení divadla, literatury, výtvarného umění a hudby, které Sokol umožňuje a zprostředkovává, pak nacházíme kultivovaného člověka, jenž je tolik potřebný pro kvalitní průběh našeho bytí. Jsem velmi rád, že můžeme s Českou filharmonií k tomuto ideálu také přispívat.

DAVID MAREČEK
ředitel České filharmonie