Ideálem Sokola je formace těla i ducha svých členů, jejich výchova k poctivosti a vlastenectví. Tyto hodnoty jsou velmi blízké i mně a považuji je pro formování dalších generací našeho národa za zásadní. Jsem proto velmi rád, že Sokol žije a pracuje na tak důležitém úkolu.
V modlitbě provázím každého z Vás, abyste dosáhli svých ušlechtilých cílů, stali se dobrými lidmi a občany a prosím Matku Boží Panu Marii, aby nad Vámi držela při sportovních výkonech svou ochrannou ruku a chránila Vás před pády a úrazy.
S přáním všeho dobra do dalších let všem Vašim členům i jejich blízkým vyprošuji Boži požehnání.

DOMINIK DUKA
arcibiskup pražský, metropolita a primas český