Z minulosti Sokola mne jako etnografa a historika především zaujalo programové propojení činnosti sportovní a kulturní. Z řady starších (dnes již historických) podání, fotografických i filmových dokumentů jsem seznal a obdivoval onu neformální, ale o to více důležitou souvislost prostého cvičení a výuky tanců, především lidových. Toto spojení je pro mne důkazem vynikající a smysluplné, zakladateli a budovateli organizace dobře promyšlené obsahové náplně. Obě kategorie (cvičení a tanec) přinášejí lidem především radost z pohybu, ze společného prožitku provázeného a podporovaného hudbou.

Z řad sokolů vzešla celá generace vynikajících odborníků na lidový tanec, kteří se v minulém století zapojili do bádání v terénu a o zápis těchto již mizejících folklorních pokladů naší národní kultury. Je přirozené, že základy pro tuto odbornou činnost získali právě při své činnosti v Sokole.

Podobně i naše nejstarší lidová a folklorní slavnost – Slovácký rok v Kyjově, vznikla jen díky pochopení a příkladu sokolů v tomto bývalém královském městě. Právě oni totiž v roce 1921 slavili 50. výročí založení své organizace a při té příležitosti neopomněli zařadit ku sportovní části oslav také lidovou slavnost s ukázkami zvyků, obřadů a starých tradic. Svým příkladem dali kyjovští sokolové podnět k pořádání dalších folklorních slavností, podnět, který má nosný obsah a výjimečný dosah do dnešních dnů. Slovácký rok v Kyjově  právě loni oslavil 90 let od svého vzniku! Též úctyhodné výročí.

Ze všech těchto (spíše kulturních a společenských než sportovních) důvodů přeji všem členů Sokola krásnou oslavu vašeho významného výročí. Přeji vám hodně zdraví a spokojenosti při cvičení, zdokonalování těla a upevňování ducha a při další podpoře nejen sportovního, ale též kulturního a společenského života v našich vesnicích a městech. Přeji vám, abyste dále ku prospěchu celé naší společnosti rozvíjeli myšlenky vašich otců zakladatelů – Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.

FRANTIŠEK SYNEK
etnograf, historik, vydavatel a fotograf