Bohužel jsem osobně v Sokole nikdy nebyl. Neměl jsem možnost, protože v naší vsi tato organizace nebyla. Mohu Vám ale říci, že jsem vždy se sokolskou organizací velmi sympatizoval. Viděl jsem, jak členové Sokola, kteří sloužili za války v letectvu byli šikovní, ukáznění a stateční letci věrní naší vlasti. Mnozí z nich položili své životy za naší svobodu.

IMRICH GABLECH
plukovník ve výslužbě, účastník druhé odboje