Velmi si vážím práce Sokola a všech lidí a organizátorů, kteří se zapojují do těchto aktivit. Sokol byl vždy vnímán jako spolek, který má nejvyšší morální kredit. Věřím, že je tomu tak i v dnešní době.
Přeji všem hodně sil i do další práce, která má velký společenský dopad.

JINDŘICH ŠTREIT
dokumentární fotograf