Vážení přátelé a bratři Sokolové,

zdravím Vaše úsilí a zájem o udržení sokolských tradic a sokolského ducha v českém národě. Naše rodina z maminčiny strany, stejně tak jako náš otec, byli aktivními členy Sokola. Můj dědeček, Leopold Novák, byl starostou Sokola v Olomouci. Jeho manželka Ema Nováková, moje babička, zrovna tak jako její děti, moje matka Zdeňka a její bratr Ctibor, byli taktéž aktivními členy Sokola v období 1. Československé republiky.

Pamatuji si též na období mého mládí před německou okupací, kdy náš otec sloužil u 1. dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Ruzyni. Bydleli jsme tehdy v Litovické ulici v Dolní Liboci. Se svým bratrem Ctiradem jsme po celou dobu našeho tehdejšího pobytu pilně a pravidelně navštěvovali dvakrát týdně sokolská cvičení v libocké tělocvičně.

Po odchodu našeho otce do ilegality, kdy jsme byli přinuceni opustit Prahu a odstěhovat se do Poděbrad, byli to především místní Sokolové, např. pánové Paumer, Janata, notář Francl a další, kteří se naší rodiny nezištně ujali a zásadně tak pomohli ulehčit životní existenci naší mamince. Ta se až do konce války musela bez jakékoliv podpory starat o nás, tehdy tři nezletilé děti. Po osvobození Československa od německých okupantů, jsem spolu se svým bratrem Ctiradem pokračoval v horlivém členství v poděbradském Sokole. Obzvláště jsem se věnoval cvičení na nářadí a později jsem rád hrál košíkovou.

Po únoru 1948, kdy si moc v Československu uzurpovali komunisté, byli to opět naši přátelé ze Sokola, kteří se stali našimi nejvěrnějšími spolupracovníky i spolubojovníky – Vašek Švéda, Milan Paumer, Zbyněk Janata, MUDr. Suchánek a další. V mé paměti to byli vždy a především sokolové, kteří stáli v řadách těch, kdo za 2. světové války bojovali a kladli odpor proti německým okupantům a později i proti komunistům.

Dnešní Česká republika je morálně devastovaná 40 lety komunismu a více jak 20 lety postkomunismu. Komunistická strana nadále existuje, její členové sedí v Parlamentu ČR a spolurozhodují tak o budoucnosti této země. Byli to oni, kteří po pádu světového komunismu si  zvolili prvního českého prezidenta. Díky němu a jeho přátelům pokračuje kontinuita zákonů z doby neomezené vlády komunistů, která tak umožňuje, aby rozkradené majetky zůstaly v rukou těch kteří je rozkradli a aby ti, kteří spáchali zločiny na svých spoluobčanech zůstali nepotrestáni.

Dnes vzpomínáte na významné výročí existence své organizace a na ty, kteří plní ideálů a nadějí na vybudování fyzicky a duševně zdravého kmenu národa Sokol před 150 lety založili. Je na vás, aby se jejich sny a představy vyplnily.

Ve všech oblastech vaší činnosti vám přeji mnoho úspěchů!

PEPÍK MAŠÍN (Sokol Poděbrady)
příslušník III. odboje