Zásadou Sokola, jehož 150. výročí založení si letos připomínáme, bylo „v zdravém těle zdravý duch“. Dnes, s odstupem patnácti desetiletí, to již ve velké části světa neplatí: Žije se zde na dluh a v pohodlí, které v konci konců vede k lenosti tělesné i myšlenkové. Pokud by letošní připomínka Sokola a jeho zakladatele Miroslava Tyrše nevedla u nás k ničemu jinému, než k vážnému zamyšlení nad tímto neblahým stavem věcí jako prvnímu kroku ke změně, bylo by to dost.
Mnou nepoznaný dědeček Heřman Bleier, zavražděný kvůli svému židovskému původu v Osvětimi, patřil v roce 1909 k zakladatelům Sokola v Jaroměřicích u Jevíčka, vždy podporoval jeho aktivity. Já za sebe jaksi už zcela osobně dodávám, že mám sport rád, věnoval jsem se mu a stále si bez něj nedovedu život představit. Je pro život dobrý. Ať se mu tedy daří, v Sokole zvlášť.

LEO PAVLÁT
ředitel Židovského muzea v Praze