V době, kdy se více jak 20 let formuje naše mladá česká demokracie je Sokol tím nejvíce potřebným společenstvím, protože morální hodnoty, k nimž Sokol své členy vedl a vychovával, se v české populaci zatím projevují ojediněle. Přesto vítám a vnímám mládí dnešního Sokola, jako posly „Jeruzalémského světla“, potažmo nositele demokratických ideálů, mravních hodnot lidí a pečovatele o fyzické kvality.

MARTA KUBIŠOVÁ
disidentka a zpěvačka