Jsou věci kolem nás, které na nás vyzařují energii a charisma, a také pouští z dálky buď dobré světlo nebo světlo špatné. Sokol mi byl vždy sympatický a imponovala mě jeho neústupnost, čestnost a veledůležitá sázka na zdravé tělo, ve kterém sídlí zdravý duch. Lidé jsou stále pasivnější, a chvála těm, kteří cvičí. Navíc být členem organizace s ušlechtilým ideálem musí být potěšení.

Tedy za sebe přeji Vaší organizaci mnoho dobrého do dalších let !

MARTIN EVŽEN KYŠPERSKÝ
frontman kapely Květy