Můj bratr a já jsme vyrostli jako sokolové, v sokolské rodině, a účastnili jsme se všech akcí v malé vesnici Zborovice až do doby, kdy bylo sokolství zničeno.
Dnes si uvědomuji, jak byla tato myšlenka velice významná pro vývoj mladého státu i pro zdravou generaci. Přeji sokolům, aby byli i v dalších letech stejně úspěšní jako za mého dětství.

MILAN ŠAMÁNEK
profesor dětské kardiologie