Přeji sokolské organizaci, v níž kdysi aktivně hudebně působil můj strýc profesor Bohumír Štědroň, hodně zdaru v její záslužné práci.
Historický význam Sokola pro vznik českého samostatného státu a jeho boj za obnovu samostatnosti za časů nacistické okupace jsou nezpochybnitelné.
Ať se vám daří získat mládež pro spojení kultury těla a ducha, jak to dokázal Sokol v době svého vzniku.
Váš

MILOŠ ŠTĚDROŇ
hudební vědec a skladatel