Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) patří pro svůj vzhled a lovecké vlastnosti mezi nejznámější dravce.  Má charakteristický tmavý „vous“ na bílé tváři, jinak je šedě až šedomodře  zbarvený. Už v dobách středověku byl velice ceněn, a požíval vysoké ochrany přímo od panovníků. V padesátých letech  minulého století nastal u nás silný úbytek  sokolů a v průběhu sedmdesátých  let vymizel téměř úplně. Teprve  v devadesátých letech došlo k obratu a hnízdících párů začalo  přibývat. Díky ochraně v okolních zemích a aktivní podpoře u nás se začal tento vzácný dravec opět objevovat. V současné době hnízdí v České republice ke dvaceti  párům, které jsou nadějí pro návrat tohoto dravce do naší přírody. 

Organizace  Sokol  patří mezi neznámější tělovýchovné organizace. Členové nosí charakteristický kroj: kalhoty a kazajka z šedého plátna a kulatá čapka ozdobená  pérem a kokardou v červenobílých národních barvách. Již v 19. století byli  Sokolové velmi cenění a mezi světovými válkami, kdy se  Sokol stal milionovou organizací, byli  v jeho řadách  i význační politici, včetně prezidenta Masaryka. V padesátých letech jej pohltila "sjednocená tělovýchova".   Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila normalizace a tak v průběhu sedmdesátých  let jakoby vymizel  úplně. Teprve v lednu 1990 byl vzkříšen k novému životu.

Osudy tělovýchovné organizace a jeho totemového dravce se prolínají a snad dílem náhody a nebo chcete-li osudovým propojením, jsou si podobné.  Mám nejen radost z toho, že se sokol stěhovavý vrací opět do naší přírody, ale také z toho, že Česká obec sokolská  je  opět  v plné síle a může slavit 150 narozeniny.

Velmi mne těší, že Sokolové pojímají sport dosud v tom původním významu, jaký mu přisuzovali jeho zakladatelé. Do tzv. vrcholového sportu proudí stále větší peníze z veřejných rozpočtů a děje se tak, bohužel, za souhlasu a podpory většiny občanů, která za to politiky chválí a opětovně volí. Kromě toho do něj tečou peníze od sponzorů a  z reklamy. Z vrcholového sportu, především z fotbalu a  hokeje, se  stává sportbyznis prostoupený úplatkářstvím a podvody, což už je vysloveně nemravné.  Oceňuji, že Sokol tomuto mámení zatím odolává.

Sokoli se účastnili mnoha bojů za  svobodu, asistovali při vzniku Československé republiky. Myslím, že  nyní České republice už nehrozí totalitní režimy, které by organizaci opět chtěli zlikvidovat, ale  nenápadně se zde rozrůstá korupce, která prosákla nejen do sportu, ale i do politiky a je  velkým nebezpečím pro Sokola a pro celý náš národ. Já pevně věřím, že tuto bitvu s neviditelným nepřítelem Sokolové neprohrají.

MOJMÍR VLAŠÍN
zoolog, ekolog a politik