Vážení přátelé, sestry a bratři, sokolové,

jsem rád, že jsem dostal možnost napsat těchto pár řádek při tak významné příležitosti, jakou je 150. výročí založení sokolské organizace - největšího kulturního a sportovního hnutí, které provázelo český národ celou jeho novodobou historií. Když roku 1862 Miroslav Tyrš s Jindřichem Fügnerem a dalšími příznivci Sokol zakládali, podařilo se jim spojit několik jednoduchých idejí: vlastenectví, tělovýchovu, humanitu i podporu národní kultury.

Mužům i ženám z řad Sokola patří díky: spolu se svými krajany pomohli zrekonstruovat Národní divadlo, umírali u Zborova, stavěli se na odpor fašismu a trpěli v nacistických a později i v komunistických lágrech. Přes všechny peripetie, přes pronásledování totalitními režimy sokolská myšlenka přežila. A přežila nerozředěná, nepokřivená. Rozšířila se s českými exulanty do celého světa.

A já doufám, že časy, kdy byli sokolové za svou příslušnost perzekuováni, jsou nadobro pryč a naše společnost přijímá Českou obec sokolskou jako součást kulturního dědictví národa, jako stále živou myšlenku, která si zaslouží naši podporu a úctu. Nazdar!

ONDŘEJ ČERNÝ
generální ředitel Národního divadla