Rád bych všem členům Sokola poděkoval, že se snaží udržovat nejen tradice zdravého těla se zdravým duchem, nepodporuje pohybovou aktivitu jen těch nejlepších, ale všech, kteří mají zájem o jakýkoliv sport. Sokol je nadějí, že naše děti nebudou jen obézní se skvělými počítačovými znalostmi, ale budou mít rády nejen sport, ale budou i hrdé tradici a historii své země, která je neoddělitelně spojená právě se Sokolem.Gratuluji k výročí a nevzdávejte to.

PAVEL SUCHÁNEK
výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity