Velmi si vážím všech, kdo rozvíjejí ušlechtilou tradici Sokola - péči o harmonický rozvoj lidské osobnosti. Sokol je po celou dobu své historie nezastupitelnou součástí občanské společnosti v naší zemi a tím i její demokratické kultury. Nikdy nezapomenu na průvod sokolů a sokolek Prahou ze všech koutů světa (zejména našich krajanů z USA), který se konal krátce po pádu komunistického režimu a byl jedním ze symbolů návratu svobody. Gratuluji Vám k slavnému jubileu a přeji Vám, aby se Vám podařilo pokračovat ve Vaší výchovné činnosti a zejména oslovit mladou generaci.
S mnoha pozdravy a projevem opravdové upřímné  úcty 

TOMÁŠ HALÍK
duchovní a vysokoškolský učitel, prezident České křesťanské akademie