Tato doba, kterou ve střední Evropě můžeme vymezit zhruba posledními dvaceti lety, se vnitřně vyprazdňuje a jako myšlenkový útvar spěje ke konci, na který navazuje nějaká další transformace do nové společnosti. Jedna z příčin, která přivodila pád této epochy, je parazitický individualismus, tedy vnímání toho druhého hlavně jako zdroje zisku. Jedním z východisek je pospolitost, touha udělat něco pro druhé, pro místo, kde žiji a pro zdravý život. Proto si myslím Sokol v této době není jenom slavná tradice, ale že to hlavní jej teprve může čekat.

VÁCLAV CÍLEK
geolog, filozof, popularizátor vědy