Tradice, zvl. pak naše národní-domácí by měly být ctěny a připomínány. Takovou tradicí je zcela nepochybně i sokolské hnutí, jehož vznik si v tomto roce připomínáme. I přesto, že k založení Sokola došlo před úctyhodnými 150 roky, naprostá většina jeho zásad a myšlenek zůstává stále platná a měli bychom si je nejen připomínat, ale především se jimi řídit v našem životě, v našem každodenním jednání. Jako dětskému lékaři a vysokoškolskému učiteli mně v sokolských zásadách imponují zejména dvě – soustavná péče o tělesnou zdatnost a dodržování principů mravnosti, čestnosti, slušného chování.

U většiny našich dětí je v posledních letech tělesného pohybu naprostý nedostatek. Příčin tohoto stavu je samozřejmě více, důsledky jsou však ze zdravotního hlediska alarmující a závažné – zvyšuje se počet obézních, nemocných s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, ale i s postižením kloubů. Není ničím neobvyklým, že s těmito zdravotními handicapy se dnes setkáváme i u dětí a vše jsou to významná rizika přecházející s dítětem i do dospělosti.   
Pravidelný a dostatečně intenzivní pohyb přitom představuje zcela přesvědčivě prokázanou prevenci rozvoje většiny tzv. civilizačních chorob, tělesná aktivita však také přispívá k posilování zdraví duševního. Sokolské „V zdravém těle zdravý duch“ je proto trvale platným imperativem, který bychom si neměli jen při určitých příležitostech pasivně připomínat, ale měli bychom ho aktivně podporovat. A to u dětí již od nejútlejšího věku; začít pravidelně cvičit, jezdit na kole, běhat, chodit na vycházky nebo třeba i využívat různých fitnes center však lze i v dospělosti. Pohyb je prospěšný a zdravý!

Jestliže zvýšení pohybové aktivity by nemělo být nijak složité, dosáhnout zcela normální lidské slušnosti, čestnosti či vzájemné úcty a tolerance je komplikovanější. V posledních letech došlo v naší společnosti k přeskupení řady životních hodnot. Je to výsledek nejen velmi komplikovaných ekonomických aspektů, jejichž příznivé ovlivnění je značně omezené, ale také důsledek celé řady tzv. kauz, které na nás chrlí různá média a jejichž počet je jakoby nekonečný. Často se dnes jeví, že naprostým ideálem je být bohatý, mladý, krásný. V současné společnosti je nedostatek  pozitivních příkladů, skutečných vzorů, jež by apelovaly právě na nezbytnost ohleduplnosti, slušnosti či pomoci potřebným. Vymýtit mnohé ze společenských nešvarů a dosáhnout pozitivních změn bude pravděpodobně delší dobu trvat. Měli bychom se však o to všichni snažit, měli bychom o to aktivně usilovat a mělo by to být i krédem těch, kteří zastávají místa vládnoucí, nejvyšší.

Sokolu přeji do dalších let mnoho zdaru a úspěchů! Zcela nepochybně si to zaslouží už jen proto, že přes všechny těžkosti nezanikl a že jeho myšlenky zůstávají stále aktuální a povzbudivé.

ZDENĚK DOLEŽEL
profesor pediatrie