I. všesokolský slet na Střeleckém ostrově v Praze v roce 1882 od
Adolfa Liebschera
Sletová scéna Marathon během VI. všesokolského sletu v Praze v roce 1912
Sokolská jízda na VI. všesokolském sletu v Praze v roce 1912
Vojtěch Boris Luža nesen jako vítěz sletových závodů v roce 1912
Pohlednice z I. světové války od Vojtěcha Preissiga
Plavecké závody na Barrandově během všesokolského sletu v roce 1920
Medaile k VII. všesokolskému sletu v roce 1920 od Josefa Šejnosta
Plakát k VIII. všesokolskému sletu v roce 1926 od Alfonse Muchy
Plakát k VIII. všesokolskému sletu v roce 1926 od Františka Naskeho
Tomáš Garrigue Masaryk během všesokolského sletu v roce 1926
Plakát IX. všesokolského sletu v roce 1932 od Maxe Švabinského
Dětská ilustrovaná kniha o všesokolském sletu v roce 1932
Vystoupení žáků na všesokolském sletu v roce 1932
Plakát ke sletové výstave v roce 1932 od Jaroslava Švába
Reklamní leták firmy ASO vydaný k příležitosti všesokoslkého sletu
v roce 1932
Nástup na Strahovský stadion během všesokolského sletu v roce 1932
Tomáš Garrigue Masaryk se sokolským náčelníkem Jindrou Vaníčkem během
sletu v roce 1932
Pamětní deska věnovaná Miroslavu Tyršovi v roce 1932 od Břetislava Kafky
Plakát sokolského sletu v chorvatské Rijece v roce 1933
Alois Hudec předvádí gymnastickou sestavu na kruzích během
olympijských her v Berlíně v roce 1936
Pohlednice k X. všesokoslkému sletu v roce 1938 od Marie
Fišerové-Kvěchové
Strahovský stadion během X. všesokolského sletu v roce 1938
Cvičení žen během X. všesokolského sletu v roce 1938
30 000 mužů ve skladbě Přísaha republice během X. všesokolského sletu
v roce 1938
poštovní známky od Maxe Švabinského k X. všesokolskému sletu
v roce 1938
Skladba mužů Přísaha republice na všesokolském sletu v roce 1938
Průvod Prahou během X. všesokolského sletu v roce 1938
Sokolští gymnasté během sletového průvodu v roce 1938
Reklamní leták firmy Baťa k všesokolskému sletu v roce 1938
Reklamní leták fotoaparátu Leica vydaný k příležitosti všesokoslkého sletu
v roce 1938
Členská průkazka zahraničního Sokola během druhé světové války
Členská průkazka zahraničního Sokola během druhé světové války
Sokolský novoroční pozdrav z Velké Británie v roce 1943
sokolské vlajky na XI. všesokolském sletu v roce 1948
Reklamní leták firmy Nivea k XI. všesokolskému sletu v roce 1948
Skladba mužů Věrni zůstaneme na XI. všesokolském sletu v roce 1948
Propagační leták k návštěve všesokolského sletu v roce 1948
Maskot XII. všesokolského sletu v roce 1994 od Stanislava Holého
Prezident Václav Havel na XIII. všesokolském sletu v roce 2000
Skladba mužů na XIII. všesokolském sletu v roce 2000
Předškolní děti na XIII. všesokolském sletu v roce 2000

150 LET SOKOLA

Málokterá organizace sehrála v moderních dějinách naší země takový význam, jako právě Sokol. Dějiny tohoto společenství jsou doslova strhující a zrcadlí v sobě veškeré pozitivní i tragické události české společnosti. Za 150 let jeho existence se stal Sokol fenoménem, který proslavil naší zemi po celém světě.

 

K samotnému založení organizace došlo již v roce 1862. Příznivá politická situace v tehdejší rakouské monarchii nabízela vlastenecky orientovaným intelektuálům možnost nejen vlastního uplatnění, ale i příležitost k emancipaci českého národního života. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner velice dobře pochopili význam své doby a rozhodli se založit český tělocvičný spolek nazvaný Sokol, podle jihoslovanského označení pro hrdinu.

 

Od počátku se v Sokole upevňovalo nejen zdraví, ale vytvářelo se také demokratické a bratrské prostředí, které ve své době nemělo obdoby. Již Miroslav Tyrš zdůraznil, že: ,,Naše věc je národní, ba všelidská a tím povznesená nad všechny strany náboženské a politické.“

 

Sokol si pro svou širokou tělocvičnou, kulturní a společenskou činnost záhy po svém založení získal obdiv takových osobností, jako byli např. Jan Evangelista Purkyně, bratři Grégrové, František Ladislav Rieger, Josef Mánes, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, Jan Neruda nebo Josef  Václav Sládek. Pozdějším obdivovatelem Sokola se stal i Tomáš Garrigue Masaryk.
Sokol se významnou měrou zviditelňoval i na poli sportovní dráhy. Sokolští cvičenci, zejména gymnasté, byli prvními, kteří reprezentovali naši – do té doby neznámou – zemi v zahraničí. Po vzniku republiky sokol Bedřich Šupčík vybojoval první olympijské zlato, na něj navázali další sokolští borci jako Alois Hudec, Jan Gajdoš, Ladislav Vácha, Eduard Löfler a Vlasta Děkanová.

 

V souvislosti s dějinami sokolské organizace nelze opomenout jeho společenskou angažovanost, která se nejvíce projevila během vlády všech totalitních systému v naší zemi. V době první světové války byli sokolové hybnou silou v utváření zahraničních vojsk, později zvaných jako československé legie. Dokonce již na samém počátku I. světové války vznikla 31. 8. 1914 ve Francii v rámci cizinecké legie rota ,,Nazdar“ pojmenovaná právě podle sokolského pozdravu. Stejné odhodlání nasadila o dvacet let později nová generace sokolů. Členové Sokola se účastnili jak domácího, tak i zahraničního protinacistického odboje. Českoslovenští příslušníci Britského Královského letectva (RAF) si při svých perutích dokonce zakládali sokolská družstva reprezentující Československou republiku v Británii.  

 

Ani k poslední totalitě nezůstali sokolové němí. Legendárním protestem proti nastupujícímu komunismu se stal XI. všesokolský slet uspořádaný v červnových a červencových dnech roku 1948 v Praze. Komunisté v čele s Klementem Gottwaldem trvali na poklidném průběhu sletu, aby tak dali světu jasně najevo, že československé demokracii žádné nebezpečí nehrozí. Přes 500 000 účastníků sletu však tuto vypočítavost komunistům nedopřálo. Během sletového průvodu Prahou, kterému osobně přihlížel i prezident Gottwald, zněla protikomunistická hesla a provolávání slávy prezidentu Benešovi. Takřka 2 000 000 diváků, kteří slet navštívili, ocenili sokoly dlouhotrvajícím potleskem, posledním na dlouhých 40 let.

 

Po obnově Sokola v roce 1990 začala organizace navazovat na své přerušené tradice a opět pěstovat tělesnou zdatnost a vychovávat skvělé sportovce jako je Martin Rexa, Jana Komrsková, Jana Šikulová a jiní.

 
© Copyright Sokol Brno I, Autor textů: Michal Doležel, Design: Tomáš Vostrejž, Code: Krejčí Jiří