Bývalý městský hřbitov na Kounicově ulici, 19. století
Fotografie Kounicovy ulice v místech pozdějšího sokolského Stadionu
z roku 1909
Plocha budoucího sokolského Stadionu, první třetina 20. století
Letní cvičiště Sokola Brno I od architekta Miloslava Kopřivy z roku 1922
Stavební úpravy před stavbou letního cvičiště v roce 1922
Stavba východní tribuny letního cvičiště v roce 1922
Sokolští brigádníci při stavbě letního cvičiště v roce 1922
Letní cvičiště těsně před dokončením v roce 1922
Pohled na dokončenou východní tribuna s hudebním pavilonem v roce 1922
Zaplněná hlavní tribuna během slavnostního otevření sokolského
Stadionu 25.6.1922
Výstavní pavilon vzniklý v roce 1924 při Kounicově ulici
Návrh na dostavbu sokolského Stadionu od Jindřicha Kumpošta
Ideový návrh sokolského Stadionu od Jindřicha Kumpošta z roku 1926
Ideový návrh sokolského Stadionu od Antonína Blažka
Projev starosty města Brna Karla Tomeše během položení základního
kamene k sokolskému Stadionu 28.10.1927
Generál Josef Bílý poklepává základní kámen k sokolskému Stadionu
Areál sokolského Stadionu těsně před stavbou tělocvičen v roce 1928
Lešení pro betonování stropu tělocvičny mužů 26.5.1929
Grafika k otevření sokolského Stadionu od Karla Tondla
Veřejné cvičení během slavnostního otevření sokolského
Stadionu 23.6.1929
Veřejné cvičení během slavnostního otevření sokolského
Stadionu 23.6.1929
Vstup do koncertního sálu sokolského Stadionu, 30. léta
Výřez z orientačního plánu města Brna z roku 1933
Sokolský Stadion sídlem německého Wehrmachtu 16.4.1939
Stav sokolského Stadionu po spojeneckém náletu v roce 1945
Stav sokolského Stadionu po spojeneckém náletu v roce 1945
Pomník obětem světových válek od architekta Bohumila Babánka, 1947

STADION

Sokolský Stadion na Kounicově ulici je od roku 1929 sídlem tělocvičné jednoty Sokol Brno I, která si v letošním roce připomíná 150 let své existence. Stadion je mimořádné dílo meziválečné brněnské architektury, a tak jsou právě jemu věnovány hned dva programy našich oslav – komentované prohlídky po areálu Stadionu a samostatná publikace o jeho dějinách, současnosti a budoucnosti. Jak vlastně došlo k vzniku sokolského Stadionu?

 

Sokolská organizace založená již v roce 1862 se v počátcích svého vzniku potýkala v Brně s potížemi plynoucími z absence vlastních cvičebních prostor. Teprve po skončení první světové války zakoupila jednota stavební parcelu na bývalém městském hřbitově v Kounicově ulici, kde byl v roce 1922 v rámci oslav 60. výročí založení Sokola v Brně slavnostně otevřeno letní cvičiště od architekta Miloslava Kopřivy. Stavba samotné tělocvičny byla zatím z finančních důvodů odložena. Již v roce 1923 však vznikl na parcele při ulici Kounicově pavilon využívaný pro brněnské výstavní trhy, neboť stavba budoucího výstavního areálu v Pisárkách byla stále v nedohlednu. Po vybudování stálého výstaviště připadla budova pavilonu Sokolu Brno I, který v roce 1926 vypsal soutěž na jeho přebudování a výstavbu tělocvičen a společenských prostor. Ideové návrhy předložili architekti Jindřich Kumpošt, Antonín Blažek a Miloslav Kopřiva. K vypracování stavebních plánů byl nakonec podle rozhodnutí poroty vybrán Jindřich Kumpošt, který navrhl tělocvičnu a pavilon jako dva samostatné objekty. Architekt však nebyl z technických důvodů schopen projekt dokončit včas, a tak se dohodl s Milošem Lamlem na převzetí zakázky. Laml propojil tělocvičný a společenský provoz jednopodlažní vstupní halou, jejíž monumentální portál s klenákem tvořil slavnostní bránu s vyhlídkou na navazující plochu venkovního hřiště. V levé části se nacházela tělocvična žen orientovaná velkými okny do ulice, za ní navazovala budova s tělocvičnou mužů. V pravé části areálu byly do dvou podlaží rozmístěny prostory společenského sálu (původní hmota výstavního pavilonu), kina a restaurace s rozsáhlou venkovní terasou. Celkové vyznění stavby z roku 1929 již odpovídá funkčně koncipovaným a oproštěným stavbám funkcionalismu. Jediným dekorativním prvkem zůstává monumentální vstupní portál, další plánovaná plastická výzdoba fasády či její šamotové obložení nebyly nakonec z finančních důvodů realizovány.

 

V souvislosti s nacistickou okupací v roce 1939 zabral sokolský Stadion Wehrmacht a samotná sokolská organizace byla o dva roky později rozpuštěna. Během spojeneckých náletů na sklonku války byl Stadion těžce poničen. Další likvidace Sokola nastala po roce 1948. Stadion tentokrát připadl T.J. Zbrojovce Brno. V 70. letech došlo k zásadním úpravám interiéru sokolského Stadionu a k výstavbě sportovní haly. Teprve s obnovenou činností sokolské organizace v roce 1989 je Stadion opět sídlem Sokola Brno I.

 
© Copyright Sokol Brno I, Autor textů: Michal Doležel, Design: Tomáš Vostrejž, Code: Krejčí Jiří