Sokolští gymnasté. Vlevo olympijští vítězové Ladislav Vácha
a Bedřich Šupčík
Plavecké závody v době X. všesokolského sletu v roce 1938
Tomáš Garrigue Masaryk na IX. všesokolském sletu v roce 1932
Cvičení dorostenek na všesokolském sletu v roce 1932
Reklamní leták firmy Mičík k všesokolskému sletu v roce 1932
Poštovní známky k všesokolskému sletu v roce 1938 od Maxe Švabinského
Prezident Václav Havel na XIII. všesokolském sletu v roce 2000

PROGRAM

16. února, tedy přesně v den 150. výročí založení Sokola, dojde k oficiálnímu zahájení široké škály programů, které budou přes celý rok moderním způsobem připomínat výročí sokolské organizace. Těšit se tak můžete na:

 

Slet sokolských plakátů
1901 - 1948

Všesokolské slety byly a dodnes jsou největší slavností pořádané sokolskou organizací již od roku 1882. Zejména v době meziválečné vstoupily sokolské slety svým ideovým posláním a masovou účastí do dějin celého národa. Všesokolské slety však nebyly zdaleka pouhou tělovýchovnou či sportovní událostí. Svým záběrem přesahovaly i do jiných oblastí lidského konání, zejména pak do umění. Jsou to právě sokolské slety, které zrcadlí vztah předních českých umělců k sokolské organizaci. Od roku 1901 byl každý slet propagován graficky velmi hodnotným plakátem, kterých v průběhu času přibývalo. Už samotná jména jejich tvůrců jako Mikoláš Aleš, Alfons Mucha, Max Švabinský, František Naske, jsou zárukou vysoké umělecké kvality. Výstava je zahrnuta jako přidružený program Bienále Brno 2012 a rovněž jako součást krajského brněnského sletu.

 

Základní údaje:
Termín konání: 30. 5. – 24. 6. 2012
Místo: Dům umění města Brna
Spolupráce: Moravská galerie v Brně, Národní muzeum, Moravský zemský archiv v Brně, Dům umění města Brna.

 

Moje 20. století – druhý ročník festivalu svobody proti totalitě

Jednou ze sokolských tradic je idea svobodného člověka a svobody vůbec, jakožto zdroje veškeré moci. I proto, byl Sokol trnem v oku všem totalitním ideologiím, které naši zemi postihly. První ročník nového brněnského festivalu Moje 20. století se těšil značnému úspěchu a ukázal, že o danou problematiku je ve společnosti a zejména pak u mladé generace stále větší zájem. Druhý ročník festivalu bude věnován sokolskému výročí.

 

Základní údaje:
Termín konání: Říjen – listopad 2012 (přesné datum i čas budou upřesněny)
Místo: Kavárna Trojka
Další informace: www.moje20stoleti.cz

 

Základní údaje:
Termín konání:

  • 15. 11. - Zdena Mašínová
  • 20. 11. - Julie Hrušková
  • 27. 11. - Soňa Červená

Místo konání: Kabinet Můz

 

Bratr Janáček

Na podzim letošního roku se v rámci festivalu Janáček Brno 2012 uskuteční open air festival Janáčkovy hudby nazvaný Bratr Janáček. Leoš Janáček patřil od roku 1876 mezi aktivní členy brněnského Sokola a sokolské organizaci věnoval mimo jiné jednu ze svých nejslavnějších skladeb Sinfoniettu. Od 16. do 25. listopadu se na 16 místech v centru Brna rozezní Janáčkova hudba.

 

Základní údaje:
Termín konání: 16. - 25. 11. 2012
Místo: vybraná místa v centru Brna
Více informací: Bratr Janáček

 

Pamětní deska na budově Besedního domu v Brně

V rámci letošního výročí se Sokol Brno I rozhodl připomenout dlouholeté působení brněnského Sokola v prostorách Besedního domu. Již v samotné výzvě k postavení této brněnské dominanty z léta roku 1869 se můžeme dočíst: „Pro tělocvičnou jednotu, „Sokol“, která ještě není s to, by si vlastní budovu pro svá cvičení vystavěla, mají též místnosti upraveny býti, které jejím účelům by vyhovovaly tak, aby fysické vzdělání vedle duševního jednou cestou kráčelo.“

Sokol Brno I proto uspořádal soutěž na podobu pamětní desky a oslovil celkem čtyři současné výtvarníky. Vítězný návrh bude představen veřejnosti v polovině dubna letošního roku a v den 180. výročí narození zakladatele Sokola, Miroslava Tyrše, bude městský prostor obohacen o hodnotné umělecké dílo.

 

Základní údaje:
Termín zveřejnění vítězného návrhu: 17. 4. 2012
Termín odhalení pamětní desky: 17. 11. 2012

 

Publikace o dějinách, současnosti a budoucnosti sokolského Stadionu

Sokolský Stadion na Kounicově ulici představuje hodnotné a dodnes neprávem opomíjené dílo brněnské meziválečné architektury. Podle návrhu architekta Jindřicha Kumpošta a Miloše Lamla vznikl v letech 1927-1929 polyfunkční objekt pro účely největší tělocvičné jednoty na Moravě T.J. Sokol Brno I. Jeho kvalita byla v době vzniku velmi příznivě hodnocena a Stadion si dodnes udržuje prvenství největší tělocvičny v České republice.

Veškeré souvislosti stavebního vývoje této kulturní památky, ale také její vize do budoucna představí samostatná publikace obsahující i bohatou obrazovou přílohu. Celá řada zejména historických fotografií bude prezentována vůbec poprvé.

 

Prohlídky sokolského Stadionu

Nejen publikace, ale i komentované prohlídky, představí široké veřejnosti sokolský Stadion. Během bezplatné prohlídky budou kromě běžně neviděných prostor k vidění také historické fotografie z doby vzniku a vývoje této meziválečné památky, ale také tři slavnostní prapory Sokola Brno I z let 1869, 1895 a 1929 a řada dalších pozoruhodností.

 

Základní údaje:
Termín konání: 8. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 12. 9., 17. 10., 14. 11.
Čas: vždy od 18:00
Místo: Sokolský Stadion

 

Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště

V roce 2012 uplyne mimo jiné přesně 90 let od chvíle, kdy bylo otevřeno letní cvičiště Sokola Brno I na Kounicově ulici, jehož architektem byl Miloslav Kopřiva. Od té doby sloužilo letní cvičiště, nebo také hřiště, nejen sokolské veřejnosti. V roce 1924 navštívil například nově vzniklý sportovní areál Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 1934 se na jeho ploše zase připravoval Alois Hudec na legendární olympijské hry v Berlíně, kde vybojoval zlatou medaili. Nejen slavnostní chvíle však sokolské hřiště pamatuje. Na sklonku druhé světové války dopadlo na plochu sokolského hřiště celkem 12 bomb a silně ho poškodily. V 70. letech zase vyvstal nápad celý areál zastřešit pro účely dráhové cyklistiky. Nyní, v roce 150. výročí založení Sokola, chystá Sokol Brno I předat zrekonstruované hřiště brněnské veřejnosti.

 

Základní údaje:
Termín otevření hřiště: září / říjen 2012

 

Divadelní představení

První ročník festivalu malých divadelních společností v prostorách sokolského Stadionu se uskuteční v dubnu a v květnu v rámci sokolských oslav. Diváci se mohou těšit na Teátr Víti Marčíka a brněnské Divadlo Líšeň.

 

Základní údaje:
Termín konání:

  • 12. 4. Teátr Víty Marčíka (Šípková Růženka)
  • 29. 5. divadlo Líšeň (Jezevec na borovici)

Místo konání: Sokolský Stadion

 

 
© Copyright Sokol Brno I, Autor textů: Michal Doležel, Design: Tomáš Vostrejž, Code: Krejčí Jiří